עשגכעגעכשעקעדגכנכגנכעדגכשדגע כעדכגגכעעגכעגדכע כגעשדגכעדגשכעכגעכגדע עכדגכעדגכעגד

עו"ד אודי ויסבאום התמחה בשנים 1997-1998 בתחום המסים ולאחר שהוסמך לעריכת דין כיהן משנת 1998 ועד סוף שנת 2008  כיועץ משפטי וסגן מנהל מחלקה משפטית ברשות המסים.במהלך עבודתו ברשות המסים צבר עו"ד ויסבאום ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם מחלקות החקירות, ביקורת חשבונות, והגביה של רשות המסים.

עבירות מס

רשויות המס פשטו על בית העסק שלך? על ביתך? זומנת לחקירה על ידי רשויות המס?
הוזמנת לשימוע טרם הגשת כתב אישום בגין עבירות מס? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות מס? זקוק לייעוץ וייצוג מקצועי ומנוסה?

עבירות מס

רשויות המס פשטו על בית העסק שלך? על ביתך? זומנת לחקירה על ידי רשויות המס?
הוזמנת לשימוע טרם הגשת כתב אישום בגין עבירות מס? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות מס? זקוק לייעוץ וייצוג מקצועי ומנוסה?

 
מיסוי אזרחי

קיבלת הודעה כי ספרי העסק שלך אינם מנוהלים כדין? קיבלת הודעה על פסילת ספרי העסק שלך? הוצאה לך שומת מס על ידי רשויות המס? זקוק לייעוץ וייצוג מקצועי?

 

 

איסור הלבנת הון

מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, מס קניה, מכס, בלו.

 
         
עבירות צווארון לבן

זומנת לחקירה? קרובך נעצר וזקוק לייצוג לצורך שחרורו? הודיעו לך כי יש כוונה להגיש נגדך כתב אישום ואתה זכאי לשימוע? הוגש נגדך כתב אישום ואתה זקוק לייעוץ וייצוג מקצועי? הכנס

 
עיסקאות מקרקעין

מעוניין לרכוש או למכור דירה או בית? מעוניין לחזק את ביתך ולמגן אותו באמצעות תוספת ממ"ד? מעוניין לקבל דירה גדולה יותר חדישה וממגונת בעסקת פינוי בינוי? לייצוג וייעוץ מקצועי הכנס

 
משפט מסחרי

לייעוץ וייצוג מקצועי ומנוסה בהקמת חברות, הסכמים מסחריים, הסכמי עבודה ועוד הכנס

   
שירות נוטריוני

לייעוץ וייצוג מקצועי ומנוסה בהקמת חברות, הסכמים מסחריים, הסכמי עבודה ועוד הכנס